Atmosfære

Atmosfære
1. Luft(lag) om Jorden, luftkreds.
2. Måleenhed for lufttryk.
3. Stemning.
Atmosfære (Jordens)
Vores planet Jorden har en atmosfære, der består af:
10stof ved havoverfladen andel i % kommentar
Fast andel
nitrogen (kvæfstof) 78,1 N2, grundstof
oxygen (ilt) 20,9 O2, grundstof
argon 0,9 Ar, inaktivt grundstof
neon 0,0018 Ne, inaktivt grundstof
krypton 0,0001 Kr, inaktivt grundstof
helium 0,0005 He, inaktivt grundstof
hydrogen (brint) 0,00005 H2
xenon 0,000009 Ar, inaktivt grundstof
Variabel andel
dihydrogendioxyd (vanddamp) 0-4 H2O
carbondioxyd (kuldioxid, kultveilte) 0,034 CO2, årstids- og døgn-afhængigt
nitrogentetrahydrid (methangas) 0,0002 NH4
oxygen (ozon) 0,000004 O3, grundstof
Atmosfæren beskytter livet på Jorden ved at absorbere solens ultraviolette stråler, forgase meteorer, forgase kometer, absorbere kosmisk stråling og ved at reducere temperaturforskellen mellem nat og dag.
Temperaturen i Jordens atmosfære varierer med højden over havoverfladen:
10 troposfære - 0 - 7/17 km, temperaturen falder med højden.
stratosfære - 7/17 - 50 km, temperaturen stiger med højden.
mesosfære - 50 - 80/85 km, temperaturen falder med højden.
thermosfære - 80/85 - 640+ km, temperaturen stiger med højden.
Grænserne mellem disse regioner navngivnes tropopause, stratopause og mesopause.
Atmosfære regionerne navngives også på en anden måde:
10 ionosfære - regionen indeholder ioner: Fra omkring mesosfære og thermosfære op til 550 km. Den kan underopdeles i:
10o D-lag (75-90 km)
o E-lag (95-150 km)
o F-lag (>150 km)
exosfære - over ionosfæren, hvor atmosfæren tynder ud til rummet.
ozonlaget - eller ozonosfæren, omkring 10 - 50 km, hvor ozon findes.
magnetosfære - regionen hvor Jordens magnetiske felt vekselvirker med solens solvind. Den strækker sig titusindvis af kilometer ud i rummet og med en lang hale væk fra solen.
Van Allen strålingsbælterne - regioner hvor solens partikler bliver koncentreret.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • atmosfære — at|mo|sfæ|re sb., n, r, rne (luftlag omkring Jorden; stemning; måleenhed for tryk), i sms. atmosfære , fx atmosfærefyldt …   Dansk ordbog

  • atmosfærisk — at|mo|sfæ|risk adj., itk. d.s., e (som vedrører Jordens atmosfære); atmosfærisk luft …   Dansk ordbog

  • Atmosfæres tryk — Kg tryk per cm2 …   Danske encyklopædi

  • Atmosfærisk tryk — Se lufttryk …   Danske encyklopædi

  • Betinget instabil — Atmosfære med et temperaturfald opefter på mellem 0,5°C og 1°C/100m. I en atmosfære med sådanne temperaturforhold kan mættet luft stige til vejrs. Konvektion er altså betinget af, at luften er mættet med vanddamp …   Danske encyklopædi

  • Drivhuseffekt — Atmosfærens evne til at lade Solens stråler slippe igennem, mens Jordens udstråling af varme hæmmes …   Danske encyklopædi

  • Prognose — Forudsigelse. I meteorologien bruges ordet almindeligvis i forbindelse med numeriske prognoser. Det er matematiske modeller, der beskriver vejrets udvikling, fx atmosfærens vindforhold, de kommende 5 10 døgn. På basis af bl.a. ECMWF eller HIRLAM… …   Danske encyklopædi

  • Troposfære — Den nederste del af atmosfæren, hvor temperaturen falder med stigende højde. Er samtidig den del af atmosfæren hvor vejret forekommer. Dens vertikale udstrækning er ca. 10 km, men varierer fra 8 16 km afhængig af breddegraden …   Danske encyklopædi

  • Parking — Pour les articles homonymes, voir Parking (homonymie) et Parc (homonymie). Exemple de parking souterrain en Allemagne …   Wikipédia en Français

  • Administración de Servicios Atmosféricos — Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas Saltar a navegación, búsqueda Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical… …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”